Přihlásit Registrovat
Focení lidí pro fotobanky
Stručně zde popíši svůj přístup k tomuto focení a budu dále používat místo termínu fotobanky jen zkratku iS, což znamená iStockphoto.
Styl fotografování pro iS je značně jiný nežli focení pro osobní, rodinné i reportážní účely. Různé přikrašlování, umělé dotváření, nepřirozené scény, nemají příliš naději na komerční úspěch. Hlavním požadavkem je přirozenost, přesvědčivost scény, která je aplikovatelná pro další zpracování. Hodně jsou ceněny snímky lidí z běžného života. Je to o zkoušení, trpělivosti a atraktivnosti záběru. U modelky(u) velmi záleží na pochopení tohoto stylu a zpravidla to trvá nějaký čas, než jsou výsledkem spolupráce ty správné záběry. Proto upřednostňuji dlouhodobější spolupráci, která zajistí po počátečních pokusech později větší efektivitu.
Jak jsem se v předchozí kapitole zmínil, focení osob vyžaduje doložení t.zv. Model Release (MR). Jedná se o formulář, ve které jsou vyplněny osobní údaje fotografované osoby, je tam umístěna fotka osobního dokladu a to je strvzeno podpisem modelky(a) a svědka. Vypadá to na první pohled složitě a občas to odradí. V praxi však se jedná o bezpečnou formalitu. Vyplňuje se: jméno a příjmení, datum nar., bydliště, tf kontakt nebo mail, pohlaví a datum podpisu. V případě osob mladších 18 let, podepisuje jeden z rodičů. MR musí být opatřen elektronickou kopií dokladu (OP nebo pas). Všechna ID čísla vč. rodného z dokladu odstraňuji. Jak takto zpracovaný MR vypadá si můžete prohlédnout zde: Model Release
Když je MR zkompletován, přikládá se elektronicky ke každé fotografii. MR je platný vždy jen pro focení s uvedeným datem +- max.3 dny.
Jakmile s modelkou(em) začneme spolupracovat, mám zájem na vytvoření portfólia s max. počtem fotografií. Všechny vzniklé snímky i mimo téma, využívám pro iS. Tímto způsobem se zároveň rozšiřuje portfólio modelky(a).
Zajímavé odkazy
Poslední z portfolia iStockphoto.com
Datum:2017-09-09 10:57:22
ID:899758604 - S