Přihlásit Registrovat
Jak fungují fotobanky?
Fotobanka je, zjednodušeně řečeno serverové místo s obrovskou databází (mnoho miliónů) fotografií, ilustrací a videosekvencí. Slouží k prodeji těchto souborů potenciálním zákazníkům (na př. rekl. agenturám, grafikům a pod.), které s nimi dále pracují. Fotky lze použít pro různé reklamní, ilustrační, publikační a další účely.
Fotobanky v jiné podobě existovaly již před digitální érou, jejich rozvoj však nastal především v létech 2002 až 2005, s příchodem digitálních zrcadlovek. Vztah mezi fotobankou a fotografem je upraven smlouvou, která oběma stranám vymezuje práva a povinnosti. Fotobanky se v tomto liší, ale princip zůstává: autor vytvoří nějaké grafické dílo, nabídne je fotobance, ta provede jeho kontrolu z technického a komerčního hlediska a buď je přijme, nebo odmítne. Po přijetí je soubor, dále jen fotografie, zařazena do databáze a po cca 24 hod zveřejněna – nabídnuta k prodeji. Fotografie jsou přiřazeny vždy k danému autorovi a jsou součástí jeho portfolia.
Aby fotografie byla přijata a posléze úspěšně nabízena, musí být dovybavena určitou specifikací, podle které ji klienti – kupující mohou v databázi fotobanky najít. Pod tím se rozumí: její název, popis, klíčová slova a zařazení do kategorií. Především se musí dbát na určení výstižných klíčových slov. Každá fotobanka je takový malý Google, kde její vyhledávače podle určitých algoritmů vyhledají a zobrazí hledaný obsah. Jakmile fotografii někdo koupí, fotografovi je to oznámeno a je mu připsána na jeho účet provize. Fotit lze prakticky vše, nepřijmou pouze snímky znevažující lidskou důstojnost. Pokud jsou na fotografii zachyceny osoby, musí ji doprovázet t.zv. Model Release, což je vlastně ve stručnosti souhlas dané osoby, že fotograf má právo k jejímu zveřejnění. Další informace naleznete v registrované části iSpfoto.
O problematice Fotobank existuje mnoho web. stránek, na kterých se lze dozvědět prakticky všechno. Napsali je většinou letití úspěšní praktici, kteří v tomto oboru vynikají. Na nejleší stránky v češtině se dostanete přes odkazy v pravém sloupci.
O focení lidí pro fotobanky se dočtete ve stručnosti v pokračování zde: Fotobanka a lidé
Zajímavé odkazy
Poslední z portfolia iStockphoto.com
Datum:2017-09-09 10:57:22
ID:899758604 - S